หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ระโสม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ระโสมตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่การศึกษา
พัฒนาเกษตรกรรมแนวทฤษฏีใหม่
ปลูกจิตสำนึกรักวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ใส่ใจการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะและประปา
เพื่อการคมนาคมสะดวกสบาย กลุ่มอาชีพการงานก้าวหน้า
การกีฬาเป็นเลิศ ราษฎรร่วมมือเพื่อพัฒนา
นำพาสามัคคี ทุกชีวิตมีสุข "
วิสัยทัศน์ อบต.ระโสม
ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และสวัสดิการชุมชน

การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

เสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการลงทุน การรวมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

แนวทางสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โปร่งใส
ตรวจสอบได้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
Rasom Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 8,857,419 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10