หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 

แบบฟอร์มคำร้อง (ยื่นพร้อมสำเนาบัตรประชาชน)


แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี


การแจ้งขุดดิน


การแจ้งถมดิน


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย


การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขอรับบำเหน็จตกทอด


การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499


การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การรับชำระภาษีป้าย


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 3,034,071 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-279-0751

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10