หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา ทต.บางซ้าย   ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางซ้าย    11 ส.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านพลับ   แจ้งเตือนการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา   11 ส.ค. 2565 5
กิจการสภา อบต.สำพะเนียง   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565   11 ส.ค. 2565 7
กิจการสภา อบต.สำพะเนียง   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565   11 ส.ค. 2565 4
กิจการสภา อบต.หลักชัย   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565   11 ส.ค. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านม้า   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายคันกั้นน้ำชลประทาน (ส่วนที่ชำรุดเพิ่ม) หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 1   11 ส.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ระโสม   ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายกฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ดังนี้ หมู่ที่ 4 บ้านมาบโพธิ์, หมู่ที่ 6 บ้านระโสม, หมู่ที่ 8 บ้านหนองยอ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล   11 ส.ค. 2565 27
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านนา   กองช่าง อบต.บ้านนา ซ่อมเเซมไฟทางสาธารณะ   11 ส.ค. 2565 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ระโสม   ว่าที่ร้อยตรีภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายกฯ และพนักงาน อบต.ระโสม ดำเนินการคัดเลือกไม้เก่าวัดผดุงธรรม เพื่อใช้ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่ โครงการตลาดน้ำหนองเรือเขน ตำบลระโสม ขอบพระคุณพระอธิการเด่นดวง เตชวโร เจ้าอาวาสวัดผด   10 ส.ค. 2565 32
ข่าวกิจกรรม อบต.สำพะเนียง   กิจกรรม (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง   10 ส.ค. 2565 8
ราคากลาง อบต.บ้านม้า   เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวงผล จำนวน 1 เครื่อง   10 ส.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านพลับ   คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565   10 ส.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านม้า   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายคันกั้นน้ำชลประทาน(ส่วนที่ชำรุดเพิ่ม) หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 1   10 ส.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านม้า   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางมาลี โกษะ หมู่ที่ 4   10 ส.ค. 2565 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ระโสม   ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายกฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง, หมู่ที่ 3 บ้านเจริญใจ, หมู่ที่ 8 บ้านป้าทวน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   10 ส.ค. 2565 30
กิจการสภา ทต.บางกระสั้น   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระสั้น ชั้น 3   9 ส.ค. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านพลับ   หลักสูตรอบรม รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)   9 ส.ค. 2565 17
ข่าวกิจกรรม อบต.ระโสม   ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายกฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะครู นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ทั้ง 4 ศูนย์ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ทัศนศึกษา ในโครงการเรียนรู้ประสบการ   9 ส.ค. 2565 26
กิจการสภา อบต.น้ำเต้า   เรื่อง ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหาร่ส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   9 ส.ค. 2565 11
กิจการสภา อบต.น้ำเต้า   เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   9 ส.ค. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านม้า   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางมาลี โกษะ หมู่ที่ 4   9 ส.ค. 2565 3
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 662
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 6,250,838 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10