หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   พบกับ ตลาดน้ำชุมชน หนองเรือเขน คลองหลังวัดผดุงธรรม(ระเขน) ตำบลระโสม เร็วๆนี้  4 ส.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ค่ะ  1 ส.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  4 ก.ค. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอภาชี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565  4 ก.ค. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ค่ะ  1 ก.ค. 2565 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  24 มิ.ย. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  24 มิ.ย. 2565 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพตำบลระโสม  15 มิ.ย. 2565 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  13 มิ.ย. 2565 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  3 มิ.ย. 2565 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ค่ะ  1 มิ.ย. 2565 222
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ยื่นคำร้อง/แจ้งเรื่องต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์   30 พ.ค. 2565 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   23 พ.ค. 2565 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  23 พ.ค. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢📢ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  17 พ.ค. 2565 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ค่ะ  1 พ.ค. 2565 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ  26 เม.ย. 2565 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ค่ะ  1 เม.ย. 2565 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ประจำปีการศึกษา 2565  15 มี.ค. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ค่ะ  1 มี.ค. 2565 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอภาชี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  1 มี.ค. 2565 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒)   25 ก.พ. 2565 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565  24 ก.พ. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อสม. ตัวแทน ผู้นำชุมชน หมู่ 1-9 กรรมการไฟฟ้า ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา แบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  9 ก.พ. 2565 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)  2 ก.พ. 2565 178
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   1 ก.พ. 2565 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  24 ม.ค. 2565 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนประชาชนผู้เคยเข้ารับการบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565  19 ม.ค. 2565 159
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 6,251,056 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10