หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ระโสม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   18 ก.ย. 2566 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   18 ก.ย. 2566 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำหรับ​การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566   8 ก.ย. 2566 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ก.ย. 2566 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566   4 ก.ย. 2566 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566   1 ก.ย. 2566 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3   25 ส.ค. 2566 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   25 ส.ค. 2566 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมิน ITA คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ได้คะแนนผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้คะแนน 93.86 อยู่ในระดับผ่านดี   23 ส.ค. 2566 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญที่ 3 คร้งที่ 2   21 ส.ค. 2566 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   21 ส.ค. 2566 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   9 ส.ค. 2566 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   9 ส.ค. 2566 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม   4 ส.ค. 2566 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566   4 ส.ค. 2566 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566    3 ส.ค. 2566 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3   19 ก.ค. 2566 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด   13 ก.ค. 2566 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดระโสม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม   12 ก.ค. 2566 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   11 ก.ค. 2566 482
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566    4 ก.ค. 2566 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (กลุ่มครอบครัว)   12 มิ.ย. 2566 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด(กลุ่มแรงงาน)   12 มิ.ย. 2566 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง แจ้งปิดทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม   8 มิ.ย. 2566 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560    30 พ.ค. 2566 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566    24 พ.ค. 2566 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   24 พ.ค. 2566 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ   17 พ.ค. 2566 50
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 8,415,155 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10