หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢📢ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567   3 มี.ค. 2566 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินของท่านในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566   3 มี.ค. 2566 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินของท่านในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566   3 ก.พ. 2566 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ)   3 ก.พ. 2566 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   3 ก.พ. 2566 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   3 ก.พ. 2566 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2566    19 ม.ค. 2566 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566   3 ม.ค. 2566 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565    23 ธ.ค. 2565 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565   23 ธ.ค. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) พื้นที่อำเภอภาชี โดยจัดจุดจำหน่ายตำบลระโสม ณ วัดผดุงธรรม (ระเขน) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ค่ะ   20 ธ.ค. 2565 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย    9 ธ.ค. 2565 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 ค่ะ   1 ธ.ค. 2565 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢📢วันพรุ่งนี้ อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและนมัสการปิดทองหลวงพ่อขาว ท่องเที่ยว ตลาดน้ำหนองเรือเขน ณ บริเวณวัดผดุงธรรม(ระเขน)   7 พ.ย. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ค่ะ   1 พ.ย. 2565 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ว่าที่ร้อยตรีภาสวัฒน์ คงสมรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ได้เปิดโครงการการอบรมพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยให้ยั่งยืน ร่วมกับ ดร.วรัญญา เยาวรัตน์ ลี ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม โดยดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ   28 ต.ค. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม📢 ขอเชิญร่วมงาน ท่องเที่ยวตลาดน้ำหนองเรือเขน และสืบสานประเพณีลอยกระทง นมัสการปิดทองหลวงพ่อขาว ณ บริเวณวัดผดุงธรรม (ระเขน) ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบกับกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี   19 ต.ค. 2565 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) พื้นที่อำเภอภาชี โดยจัดจุดจำหน่ายตำบลระโสม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ค่ะ   19 ต.ค. 2565 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ค่ะ   1 ก.ย. 2565 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565    31 ส.ค. 2565 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565    19 ส.ค. 2565 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   19 ส.ค. 2565 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    12 ส.ค. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565    8 ส.ค. 2565 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   8 ส.ค. 2565 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   พบกับ ตลาดน้ำชุมชน หนองเรือเขน คลองหลังวัดผดุงธรรม(ระเขน) ตำบลระโสม เร็วๆนี้   4 ส.ค. 2565 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ค่ะ   1 ส.ค. 2565 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565   4 ก.ค. 2565 138
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 7,629,867 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10