หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢📢ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  17 พ.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ค่ะ  1 พ.ค. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ  26 เม.ย. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ค่ะ  1 เม.ย. 2565 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ประจำปีการศึกษา 2565  15 มี.ค. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 💰กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ค่ะ  1 มี.ค. 2565 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอภาชี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  1 มี.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒)   25 ก.พ. 2565 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านจัดสรรนางสมจิตร ม.4  11 ก.พ. 2565 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบริเวณบ่อสามเหลี่ยม ม.6  11 ก.พ. 2565 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อสม. ตัวแทน ผู้นำชุมชน หมู่ 1-9 กรรมการไฟฟ้า ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา แบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  9 ก.พ. 2565 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านจัดสรร นางสมจิตร หมู่ที่ 4  7 ก.พ. 2565 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณที่บ่อสามเหลี่ยม หมู่ที่ 6  7 ก.พ. 2565 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)  2 ก.พ. 2565 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   1 ก.พ. 2565 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  24 ม.ค. 2565 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนประชาชนผู้เคยเข้ารับการบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565  19 ม.ค. 2565 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม  17 ม.ค. 2565 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  17 ม.ค. 2565 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ยื่นคำร้องแจ้งซ่อมไฟทางสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลระโสม ผ่านระบบออนไลน์   5 ม.ค. 2565 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม  4 ม.ค. 2565 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  4 ม.ค. 2565 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566  4 ม.ค. 2565 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 25645  1 ม.ค. 2565 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอภาชี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ครั้งแรก  28 ธ.ค. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  27 ธ.ค. 2564 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  1 ธ.ค. 2564 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   เช็กสิทธิเลือกตั้ง อบต. ออนไลน์ เตรียมตัวไปเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน นี้ ทำได้ง่ายๆ แค่กรอกเลขบัตรประชาชน กดเช็กครั้งได้ทันที แบบสะดวกมาก แล้วระบบจะแจ้งลำดับรายชื่อ เขต และสถานที่เลือกตั้ง ตามเลขบัตรที่เรากรอกไปค่ะ  26 พ.ย. 2564 158
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 5,569,837 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10