หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  
 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม จะดำเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)
1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง จานวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบารุงรักษา การจำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพ 1,785 บาท รวมเป็น 13,285 บาท
2. พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระยะเวลาการจ้างภายในหนึ่งปีงบประมาณ 2564 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 11.45 น. โดย คุณ จิรชาติ ธรรมเจริญกุล

ผู้เข้าชม 398 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 4,328,517 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10