หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต.ระโสม คณะครู/นักเรียน และจิตอาสาตำบลระโสม ได้ดำเนิน [ 20 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 0
 


 
วันที่ 19 กันยายน 2565 ประชุมการขับเคลื่อนดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5ส ณ วัดผดุงธรรม (ระเขน) ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 19 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
วันที่ 19 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ดังนี้ - หมู่ที่ 4 เส้นรอบวงแหวนบ้านมาบโพธิ์ - หมู่ที่ 6 เส้นรอบวงแหวนบ้านระโสม - ภายในสำนักงาน อบต.ระโสม เจ้าหน้าที่ได้ดำเน [ 19 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 8
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม [ 19 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
วันที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะบริเวณหน้าบ้านป้ายอม หมู่ที่ 3 ตำบลระโสม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยค่ะ [ 16 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 54
 


 
วันที่ 15 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะบริเวณรอบที่ทำการ อบต.ระโสม และรอบบ่อหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลระโสม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรไปมาได้สะดวก [ 15 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 42
 
 
     


 
วันที่ 14 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายกฯ พร้อมด้วย นายวัลลภ วิเชียรเทียบ รองประธานสภาฯ และ เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ดังนี้ หมู่ที่ 1 เส้นคลองบ้านซ่อง , หมู่ที่ [ 14 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 52
 


 
ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม ร่วมกับ ชลประทาน พร้อมด้วยนายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายกฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ระโสม ลงพื้นที่ตัดหญ้า บริเวณคลอง 6 ขวา หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลระโสม [ 13 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 60
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม [ 12 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 51
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิก อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต.ระโสม และพี่น้องตำบระโสม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยวันนี้ลงพื้นที่ หมู่ท [ 9 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 41
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต.ระโสม และพี่น้องตำบระโสม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยวันนี้ลงพ [ 8 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 39
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สภ.ระโสม พนักงานอบต.ระโสม และพี่น้องตำบระโสม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการขยะแบบมีส [ 8 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 47
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สภ.ระโสม พนักงานอบต.ระโสม และพี่น้องตำบระโสม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการขยะ [ 6 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 125
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต.ระโสม และพี่น้องตำบระโสม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการขยะแ [ 5 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 56
 
 
     


 
ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง , หมู่ที่ 2 หน้าบ้านคุณเสมา , หมู่ที่ 6 บ้านระโสม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรไปมาได้สะดว [ 5 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 45
 


 
พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5ส ระหว่างวัดผดุงธรรม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรการปกครองนายอำเภอ อบต.ระโสม รพ.สต.ระโสม สภ.ระโสม ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลระโสม หจก.บุญทวี ผู [ 5 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 56
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 6,636,289 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10