หน้าหลัก
ITA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำคลองขวา 5 ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ แก่เกษตรกรเพาะพันธุ์กล้าไม้ และทำนา ที่ใช้น้ำจากคลองขวา 5 ฝั่งตะวันตก เพื่อให้มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและต [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 4
 


 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายก อบต. และนางบุญเรือง เกษมเนตร สมาชิก อบต. นำทีมพนักงาน อบต. ระโสม ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนด้วยแอสฟัลติก(Asplaltic) หมู่ที่ 6 ตำบลระโสม เจ้าหน้าท [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
วันที่ 31 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายก อบต. และ นายสายันต์ ชมพุก สมาชิก อบต. นำทีมพนักงาน อบต. ระโสม ลงพื้นที่ดำเนินการทำคันกั้นน้ำ บริเวณหมู่ที่ 9 เพื่อช่วยเหลือเกษตร ให้มีน้ำใช้ตลอดช่ [ 31 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 26 มกราคม 2566 ว่าร้อยตรีภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย รองสมเจตน์ แก้ววิลัย ,ส.ต.อ.เสน่ห์ พรมชัย ปลัด อบต.ระโสม, รองปลัด ผู้ใหญ่ผู้ช่วย สมาชิก อบต.และเจ้าพนักงาน อบต.ระโสม ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้อง ประชาชน หมู่ที่ 9 และแนะนำวิธีกา [ 26 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
วันที่ 26 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายก อบต. และ นายวัลลภ วิเชียรเทียบ สมาชิก อบต. นำทีมพนักงาน อบต. ระโสม ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนด้วยแอสฟัลติก(Asplaltic) หมู่ที่ 1 ตำบลระโสม เจ้าหน้าที่ [ 26 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 23
 


 
วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ วัดผดุงธรรม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย คณะผู้ [ 25 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
วันที่ 25 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายก อบต. และ นายสายันต์ ชมพุก สมาชิก อบต. นำทีมพนักงาน อบต. ระโสม ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนด้วยแอสฟัลติก(Asplaltic) หมู่ที่ 9 ตำบลระโสม เจ้าหน้าที่ได้ [ 25 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 17
 


 
วันที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ระโสม โดยมีว่าที่ร้อยตรีภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต. [ 23 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
วันที่ 18 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ระโสม จัดเวทีประชาคม วางแผนการบริหารจัดการน้ำ แก่เกษตรกรเพาะพันธุ์กล้าไม้ และทำนา ที่ใช้น้ำจากคลองขวา 5 ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก เพื่อให้มีน้ำใช้ อย่างเพีย [ 18 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 26
 


 
ภาพบรรยากาศตลาดน้ำชุมชนหนองเรือเขน [ 15 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 32
 
 
     


 
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนและกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม วันที่ 12 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผ [ 13 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 47
 


 
วันที่ 13 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ระโสม มอบของขวัญในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมอบของขวัญ แก่เด็กๆ ทั้ง 4 โรงเรียนในตำบลระโสม เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ร่วมพัฒน [ 13 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 26
 
 
     


 
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายก อบต.ระโสม และ จนท.ตำรวจจาก สภ.ระโสม ,งานป้องกันสาธารณภัย อบต.ระโสม, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีให [ 29 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 52
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 47
 


 
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อม นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนายก อบต. นำทีมพนักงาน อบต. ระโสม ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมถนนคสล.ที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลระโสม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันอันตราย ให้พี่น้ [ 23 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 61
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 39
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 7,421,345 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-239-7969

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10