หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
 


นายชวัลวิทย์ คงสมฤทธิ์
กำนันตำบลระโสม
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางผกากรอง คงสมศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ ปานเทศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายกนกศักดิ์ คงสมทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางสุรภา แย้มสมพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายประสิทธิ์ งามสมพล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายเสมอ แสวงเงิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นางอุษา คงสมแดน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายโยธิน เจริญทรง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
Rasom Subdistrict Administrative Organization
 
 
KM
 
Knowledge
Management

การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
Service
 
คู่มือ
ประชาชน

แบฟอร์ม
เอกสาร
สำหรับติดต่อ
ราชการ
กับหน่วยงาน
 
 
TAX