หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลระโสมเดิมเป็นตำบลหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้น เวลาไปติดต่อราชการกับทางอำเภอ มีความยากลำบากมาก เพราะเส้นทางในการคมนาคมในสมัยนั้น ยังไม่สะดวกสบายดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นในปีต่อมา พ.ศ.2499 ทางราชการได้มองเห็นถึงความยากลำบากของราษฎร จึงได้ย้ายให้ตำบลระโสมมาขึ้นอยู่กับ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา โดยในครั้งแรกชุมชนมีที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านระโสมในปัจจุบัน
ที่มาของชื่อตำบล "ระโสม" เนื่องจากการเรียกชุมชนใหญ่ในตอนแรกคือบ้านระโสม ซึ่งบ้านระโสมในสมัยนั้นขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย และอยู่ห่างออกไปจากตัวอำเภอ ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บ้านพื้นที่ราบสูงซึ่งสูงกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจะเดินทางมาหมู่บ้านนี้ในเวลากลางคืนถ้ามองจากหมู่บ้านอื่นๆ ในระยะไกลๆ จะมองเห็นเป็นทิวต้นไม้อยู่กับดวงจันทร์ ผู้คนในสมัยนั้นจึงเรียกหมู่บ้านตามลักษณะของการมองเห็นว่า "บ้านระโสม" และต่อมาชุมชนได้ขยายใหญ่ขึ้น เป็นตำบลจึงเรียกหมู่บ้านตามชุมชนใหญ่เดิมว่า "ตำบลระโสม" มาจนปัจจุบัน

ระโสม หมายถึง ระดวงจันทร์

ระ หมายถึง กระทบไป เรียด ๆ

โสม หมายถึง ดวงจันทร์
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสมได้ยกฐานะจาก
สภาตำบลระโสม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านระเขน ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอภาชี อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของอำเภอภาชี อยู่ห่างจากอำเภอภาชีประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ถือครองทั้งหมด 11,957.71 ไร่ หรือประมาณ 15.651 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
และตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
และตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
และตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำบลหนองไม้ซุง
อำเภออุทัย
และตำบลโคกม่วง
อำเภอภาชี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมู่ 9
หมู่ 7
หมู่ 6
หมู่ 5
หมู่ 8
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 2
หมู่ 1

ตำบลคชสิทธิ์
อำเภอหนองแค
และตำบลหนองปลิง
อำเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี
ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,736 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,291 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37

หญิง  จำนวน 2,445 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,505 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 302.60 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านซ่อง 183 191 374 112
2 บ้านใหม่ 200 209 409 102
3 บ้านระเขน 296 323 619 161
4 บ้านมาบโพธิ์ 326 326 652 198
5 บ้านหนองกรด 240 296 536 286
6 บ้านระโสม 472 497 969 300
7 บ้านหนองปรือ 121 133 254 76
8 บ้านหนองยอ 124 150 274 78
9 บ้านหนองนาง 329 320 649 192
  รวม 2,291 2,445 4,736 1,505
ที่มา : จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ที่ทำการอำเภอภาชี ณ เดือนมิถุนายน 2562
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-200-764 โทรสาร : 035-200-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
จำนวนผู้เข้าชม 2,027 เริ่มนับ 16 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-279-0751

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10