ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
06/10/2017 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาถ่ายทำ,ถ่ายทอดสดและบันทึกภาพพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


06/10/2017 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม


22/08/2017 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 สายบ้านนายเปลว


22/08/2017 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเปลว ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


03/08/2017 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย์เด็กเล็ก ร.ร.วัดผดุงธรรม


02/08/2017 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย์เด็กเล็ก ร.ร.วัดผดุงธรรม


29/09/2016 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์


28/09/2016 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์


05/09/2016 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่3 ตำบลระโสม


05/09/2016 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่1 ตำบลระโสม


 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? : ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???.)
???????????????? ??????????????
????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???. (???????????????????????????)
???????? ?.?.? - ?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????, ????????????, ??????????????? ???????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????? (???.)
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? - Thailand Post ???????????