กิจกรรมอบต
01/06/2017 ภาพการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลระโสม วันที่ 22-26 พ.ค.2560


22/11/2016 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 3


04/11/2016 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย


09/03/2016 โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2560 – 2562 (หมู่ที่ 9)


07/03/2016 โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2560 – 2562 (หมู่ที่ 8)


04/03/2016 โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2560 – 2562 (หมู่ที่ 7)


02/03/2016 โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2560 – 2562 (หมู่ที่ 6)


01/03/2016 โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2560 – 2562 (หมู่ที่ 5)


29/02/2016 โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2560 – 2562 (หมู่ที่ 4)


25/02/2016 โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2560 – 2562 (หมู่ที่ 3)


 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? : ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???.)
???????????????? ??????????????
????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???. (???????????????????????????)
???????? ?.?.? - ?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????, ????????????, ??????????????? ???????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????? (???.)
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? - Thailand Post ???????????