กองการศึกษา

 

 พี่ทูน2
นายคณาเดช  จุณศรี 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ครูป้อม ครูอ่าง ครูซิ้ม ครูต่อ
นางชุติมา  ทับสุวรรณ์ นางสาวกนกศรี  รักเย็น นางจิระวรรณ  โชติช่วง นางเสริมสุข  ศรีสมพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

 

  3   7   amarin อิ๋ว
นางธนพร  พรหมศร นางสาวสุริน  หมั้นจิตร์ นางสาวอัมริน  คงสมฤทธิ์ นางสาวอฤทธิ์ษา คงเจริญถิ่น
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 

 

เมย์
 นางสาวจุฑาทิพย์  เมี่ยงอิ่ม
 คนงานทั่วไป

 

 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? : ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???.)
???????????????? ??????????????
????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???. (???????????????????????????)
???????? ?.?.? - ?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????, ????????????, ??????????????? ???????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????? (???.)
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? - Thailand Post ???????????